آجورلو:‌ چهره‌های پشت پرده کودتا، استقلال را به دوران ماقبل قهرمانی برگرداندند

در واقع مشغول انتقام گیری از یک سال گذشته و قهرمانی استقلال بودند.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ آجورلو مدیرعامل سابق باشگاه استقلال تهران گفت: در این مدت بی اخلاقی گسترده و کم سابقه ای علیه تیم مدیریتی استقلال در طول یک دوره موفق 12 ماهه انجام شد که محدود به معادلات ورزشی نیست. نمی دانم اگر چنین نتایج درخشان و موفقی حاصل نمی شد چه می خواستند بگویند؟

وی افزود:آنچه مسلم است چهره های پشت پرده آن کودتای شبانه مخالف ثبات و آرامش استقلال بودند که تغییرات مورد نظرشان را ایجاد کردند تا مانع از تکرار قهرمانی شوند و استقلال را تضعیف و به دوران ماقبل قهرمانی بازگردانند. این قهرمانی به خیلی ها برخورد.

آجورلو در پاینا گفت: ممکن است برخی جریان های سیاسی در داخل و خارج از کشور با آجورلو مسئله شخصی داشته باشند یا به دنبال تسویه حساب و تخریب فردی و جناحی باشند اما در واقع مشغول انتقام گیری از یک سال گذشته و قهرمانی استقلال بودند.