آمادگی ایران برای میزبانی دوره های آموزشی ووشوی آسیا

به گزارش سرویس ورزشي شبکه لحظه، اولین جلسه کمیته فنی فدراسیون ووشوی آسیا در دوره جدید و با حضور اعضای این کمیته، امروز در برونئی برگزار شد.

مهرداد شیرازی به عنوان نایب رییس کمیته فنی در این نشست حضور داشت.

مهدی علی نژاد

رئیس فدراسیون آسیا و نایب رییس آسیا نیز به عنوان ناظر کمیته فنی از طرف هیات رئیسه در جلسه کمیته فنی شرکت کرد.

مباحثی در خصوص برگزاری مطلوب دهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در برونئی، شرایط رقابت ها و همچنین نحوه وزن کشی مبارزات ساندا در نشست مطرح گردید.

مسابقات آسیایی

همچنین مقرر شد مسابقات آسیایی سال بعد با قوانین فدراسیون جهانی که تغییر کرده است، انجام شود.

در نشست فوق در خصوص برگزاری دومین دوره مسابقات ووشوی سنتی قاره پهناور بحث و قوانین مربوطه تصویب شد.

علی نژاد

به اعضای کمیته فنی پیشنهاد داد تا دوره های آموزشی از سوی فدراسیون آسیا در هر منطقه برگزار شود.

آمادگی ایران برای دوره های آموزشی

وی همچنین آمادگی ایران را برای برگزاری این دوره آموزشی در منطقه غرب و آسیایی میانه اعلام کرد.

منبع: فارس