اتحادیه اروپا وزیر ورزش را تحریم‌ کرد

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با ارائه جزئیات بسته تحریمی ضدایرانی خود اعلام کرد که 18 شخص و 19 نهاد را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

یکی از این افراد حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان است.

وزارت ورزش تاکنون واکنشی به این اقدام ضد ایرانی اتحادیه اروپا نداشته است.

انتهای پیام/