اردوی بانوان شمشیرباز سابر و فلوره در تهران

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، اردوی آماده سازی تیم‌های ملی سابر و فلوره بانوان به مدت یک هفته از امروز 25 فروردین ماه تا اول اردیبهشت ماه در محل اکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

براین اساس خانم‌ها کیانا باقرزاده از تهران، نجمه سازنچیان از یزد، فائزه رفیعی از گیلان و پریماه برزگر از البرز به اردوی آمادگی تیم سابر و خانم ها سروناز مرتضوی از تهران، مریم وهابی املش از خوزستان و الهه قهرمانی و هانیه خوشخواهی از آدربایجان غربی  به اردوی اماده سازی اسلحه فلوره  دعوت شدند.

منیع: فارس