اعتراض تعدادی از اهالی دوچرخه سواری مقابل وزارت ورزش

 برخی از اهالی دوچرخه سواری با حضور مقابل وزارت ورزش و جوانان خواستار رسیدگی وزیر به وضعیت دوچرخه سواری شدند

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از ایسنا:

ساعتی پیش برخی از اهالی دوچرخه سواری که در میان آنها از ملی پوشان سابق مانند وحید نوروزی هم دیده می شد،  با حضور مقابل وزارت ورزش و جوانان و در دست داشتن بنری نسبت به وضعیت و نتایج دوچرخه سواری اعتراض داشتند .

این افراد خواستار رسیدگی وزیر ورزش به وضعیت دوچرخه سواری شدند.

خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری هم که در وزارت ورزش حضور داشت، با آگاهی از این مسئله، نزد اعتراض کنندگان رفت و با آنها به گفتگو پرداخت.

با این حال دو نفر از اعتراض کنندگان در دفتر حراست وزارت ورزش خواسته های خود را به صورت کتبی نوشتند و به حراست تحویل دادند.