اقدام نکردن باشگاه پرسپولیس برای تماس با یحیی

یحیی خودش موظف است که با آن‌ها تماس گرفته و برنامه‌هایش برای فصل نقل‌و‌انتقالات را ارائه دهد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ نکته قابل توجه اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر تماسی با یحیی گل‌محمدی نداشته‌اند مبنی‌بر اینکه از او بخواهند به باشگاه آمده یا تکلیفش را مشخص کند. از این جهت که مدیریت این باشگاه انتظار داشته و دارد که یحیی چون تحت قرارداد باشگاه است باید به آن پایبند بوده و دغدغه این را داشته باشد که تیمی خوب را برای فصل آینده بسازد.

از این رو یحیی خودش موظف است که با آن‌ها تماس گرفته و برنامه‌هایش برای فصل نقل‌و‌انتقالات را ارائه دهد. در چنین شرایطی باید گفت به‌نوعی سرمربی پرسپولیس و مدیریت این باشگاه به شکلی روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند. در یک سو سرمربی ناز کرده و انتظار دارد باشگاه با خواهش و تمنا از وی بخواهد به محل باشگاه آمده و برنامه‌هایش را ارائه کند و در سوی دیگر هم مدیریت باشگاه پرسپولیس انتظارش این است که یحیی مثل یک مربی حرفه‌ای به قراردادش متعهد بوده و برنامه‌هایش را زودتر ارائه دهد.