گفتگوی امیرحسین صادقی در حاشیه ی مراسم بزرگداشت غلامحسین مظلومی با خبرنگار شبکه لحظه

امیرحسین صادقی :استقلال هیچ مشکلی ندارد