امیرحسین فتحی : ماندن یا نماندن شفر به ایشان بستگی دارد /هواداران صاحبان اصلی استقلال هستند

گزارش اختصاصی شبکه لحظه