براری چهارمین وزنه‌بردار اوت شده ایران در بازی‌های آسیایی

محمدرضا براری از وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی 2018 حذف شد.

به گزارش ایسنا، در حرکت یک ضرب دسته 105 کیلوگرم وزنه برداری بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا، محمدرضا براری، نماینده ایران سه مرتبه وزنه 176 کیلوگرم را انداخت و از جدول بازی‌ها حذف شد.

براری چهارمین وزنه‌بردار ایرانی است که در این بازی‌ها نتوانست رکوردی را به ثبت برساند و حذف شد.