بررسی حواشی بازی شهرداری ارومیه و پیام خراسان در کمیته انضباطی والیبال

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بازی دیدار دو تیم شهرداری ارومیه و پیام خراسان را بررسی خواهد کرد.

به گزارش شبکه لحظه  ، دیدار دو تیم شهرداری ارومیه و پیام خراسان در هفته ششم مسابقات با اتفاقات جنجالی و حواشی همراه بود که این موضوع روز دوشنبه در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جلسه کمیته انضباطی برای این دیدار روز دوشنبه در محل فدراسیون والیبال با حضور مدیران عامل دو باشگاه شهرداری ارومیه و پیام خراسان، دبیر هیات والیبال استان آذربایجان غربی به عنوان سرپرست برگزاری مسابقه، ناظران بازی و داوری، اعضای سازمان لیگ و کمیته انضباطی برگزار خواهد شد.

در این جلسه به اتفاقات رخ داده و حواشی به وجود آمده رسیدگی می شود و نتایج این جلسه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع:سایت روابط عمومی فدراسیون والیبال