برنامه مسابقات جهانی تیراندازی باکمان اعلام شد

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، برنامه مسابقات جهانی تیراندازی با کمان در هلند اعلام شد. در این مسابقات سهمیه المپیک توکیو نیز توزیع می‌شود.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

۱۰ژوئن (۲۰ خرداد):
مقدماتی ریکرو انفرادی، تیمی و میکس زنان و مردان
دور اول ریکرو تیمی زنان و مردان و میکس تیم

۱۱ژوئن:
دور اول و دوم ریکرو انفرادی زنان و مردان
مقدماتی کامپوند انفرادی، تیمی و میکس زنان و مردان
کامپوند تیمی زنان و مردان

۱۲  ژوئن:
دور اول و دوم کامپوند انفرادی زنان و مردان
دور اول کامپوند میکس
دور دوم کامپوند تیمی زنان و مردان
دور دوم ریکرو تیمی مردان  و زنان

۱۳ ژوئن:
یک چهارم تا نیمه نهایی کامپوند و ریکرو تیمی زنان و مردان
راند دوم تا نیمه نهایی کامپوند و ریکرو میکس تیم
راند سوم تا نیمه نهایی کامپوند و ریکرو زنان و مردان

۱۵ و ۱۶  ژوئن: 
رده بندی و فینال مسابقات در ریکرو و کامپوند انفرادی، تیمی و میکس

منبع: فارس