برنز جام جهانی سنگنوردی چین بر گردن علیپور

رضا علیپور به مدال برنز مسابقات سنگنوردی جام جهانی ژیامن چین رسید.

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از ایسنا:

رضا علیپور سریعترین مرد عمودی جهان در ششمین مرحله از مسابقات سنگنوردی جام جهانی ژیامن چین با ثبت زمان ۷.۶۰ ثانیه در رده سوم قرار گرفت.
باسا مائم از فرانسه با زمان ۵.۶۰ و اسپر جائلولو با زمان ۵.۶۲۰ ثانیه از اندونزی نیز اول و دوم شدند.

رضا علیپور پیش از این در مرحله رکوردگیری با زمان ۵.۷۶ به مرحله نهایی راه یافته بود و دیگر نمایندگان ایران میلاد عیپور و احسان دلفانیان با ثبت زمان ۶.۵۴ و ۷.۴۶ ثانیه به ترتیب ۲۱ و ۲۵ شده بودند.

آخرین مرحله از رقابت‌های سنگنوردی جام جهانی ماده سرعت ۵ و ۶ آبان ماه به میزبانی ژیامن چین برگزار شد