برکناری علی اشکانی از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی

جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی دقایقی پیش به پایان رسید و احد پازاج، مدیر تیم‌های ملی به عنوان سرمربی موقت انتخاب شد.

به‌ گزارش ‌ایسنا،  جلسه شواری فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی دقایقی پیش به پایان رسید. قرار بود در این جلسه پس از ارائه گزارش از سوی احد پازاج، مدیر تیم‌ ‌ملی کشتی فرنگی، اعضای شورای فنی در خصوص ادامه یا قطع همکاری با علی اشکانی،  تصمیم گیری کنند.

در این جلسه مقرر شد با توجه به گزارش مدیر تیم‌ ‌ملی و گزینه‌های وی برای سرمربیگری تیم‌ ‌ملی، علی اشکانی دیگر به کار خود در تیم‌ ‌ملی ادامه‌ ندهد و فعلا تا اطلاع ثانوی، احد پازاج، مدیر تیم‌ ‌ملی به عنوان جانشین علی اشکانی، سرمربیگری تیم‌ ‌ملی را بر عهده خواهد داشت.

پازاج به اعضای شورای فنی اعلام کرده پنج یا شش گزینه برای سرمربیگری تیم‌ ‌ملی در اختیار دارد که نهایتا ظرف یک هفته‌ آینده سرمربی تیم‌ ‌ملی با نظر شورای فنی انتخاب خواهد شد.

بهرام مشتاقی در گفتگو با ایسنا با تائید این خبر اظهار کرد: در این جلسه علی اشکانی حضور نداشت. مدیر تیم ملی گزارش خود را ارائه کرد و پس از بحث های صورت گرفته مقرر شد خود پازاج با توجه به اتمام قرارداد علی اشکانی، سرمربی‌گری تیم ملی را تا اطلاع ثانوی برعهده داشته باشد و قطعا ظرف هفته آینده سرمربی تیم ملی از بین گزینه هایی که مدیر تیمهای ملی معرفی می‌کند، با نظر شورای فنی انتخاب شود.