برگزاری مسابقات اسپوکس در خراسان

کمیته اسپوکس خراسان جنوبی به مناسبت برگزاری کنگره سرداران و ۲۰۰۰شهید استان خراسان جنوبی و۲۲۱ شهید شهرستان طبس، مسابقات اسپوکس در بخش بانوان را برگزار کرد.
این رقابتها در رده های سنی پیشکسوتان، بزرگسالان و نونهالان برگزار شد و در پایان نتایج انفرادی به شرح ذیل اعلام گردید:
مقام اول رده سنی پیشکسوتان :
خانم منش
مقام اول رده سنی بزرگسالان:
خانم ریحانه باقری
مقام اول رده سنی نونهالان :
خانم النا شمسایی
در پایان این مسابقات با حضور خانم دکتر پویافر نائب رئیس کمیته اسپوکس یزد و رئیس کمیته اسپوکس خراسان جنوبی، استاد مجید شمسایی
احکام قهرمانی و جوایزی به نفرات برتر اهدا شد.