به میزبانی فدراسیون ورزش همگانی؛ همایش پیاده روی وزرای بهداشت ۲۰ کشور جهان برگزار می شود

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، در راستای اجرایی شدن این همایش، اولین نشست همایش پیاده روی بهداشت جهانی با حضور افشین ملایی سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی، جهانپور نماینده وزارت بهداشت، رضا شجیع سرپرست سازمان توسعه فعالیت بدنی و همچنین محسن باقریان سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی در محل فدراسیون برگزار شد. در راستای اجرایی شدن این همایش، اولین نشست همایش پیاده روی بهداشت جهانی با حضور افشین ملایی سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی، جهانپور نماینده وزارت بهداشت، رضا شجیع سرپرست سازمان توسعه فعالیت بدنی و همچنین محسن باقریان سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد این رویداد بزرگ بین المللی که با حضور وزیر ورزش و جوانان در تهران و به میزبانی فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شده و از دستاوردهای بین المللی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون در حوزه ورزش همگانی و فعالیت بدنی رونمایی شود.

منبع: فارس