تاج شامل قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی شود

رئیس فدراسیون فوتبال شامل قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی شود.

به گزارش شبکه لحظه:

طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان افراد بازنشسته باید از راس مدیریت کنار بروند، اما طبق قانون ماده ۶۰ تاج رئیس فدراسیون فوتبال در راس این فدراسیون ماندنی شد.

مهدی تاج که در حال حاضر 60 سال دارد ،  می تواند تا سن 65 سالگی به ورزش کشور خدمت کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد .

تاکنون جلسات مختلفی برای بررسی بازنشسته بودن مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شده و در نهایت طبق صحبت هایی که با مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و تاج برای ادامه کار در فدراسیون فوتبال با مشکل مواجه نیست .

نکته مهم  دیگر این است که تاج برای ماندن در پست ریاست فدراسیون از ایثارگری استفاده نکرده است ؛ زمانی که بحث بازنشسته بودن مهدی تاج مطرح شد نظر اینفانتینیو رئیس فیفا در مورد تعلیق ایران بسیار جدی بود که این موضوع نیز حل شد.

منبع:خبرگزاری پارس نیوز