تجاوز و پرونده اخلاقی؛ عامل محرومیت چهره سرشناس؟

کمیته اخلاق اخیرا حکم محرومیت و جریمه نقدی 10نفر از متخلفان فوتبالی را صادر کرد که سروصدای زیادی هم به دنبال داشت. جالب اینجاست که درباره جزئیات حکم برخی از این متخلفان هیچ شفاف سازی صورت نگرفته اماگفته می شود که یکی از چهره های شناخته شده این لیست به خاطر پروناده اخلاقی بامحرومیت سنگین مواجه شده است.

به گزارش لحظه، سال های زیادی است که درباره فسادهای تاسف برانگیز و فاجعه رایج در مدارس فوتبال در سطح جامعه حرف زده می شود و مسوولان همواره وعده رسیدگی به این بحران ها را داده اند. منتهی هر از چندگاهی اخباری جدید از پرونده های مالی و اخلاقی در مدارس فوتبال در رسانه ها خبر ساز می شود.

یکی از افرادی هم که اخیرا از سوی کمیته اخلاق با محرومیت سنگین مواجه شده به خاطر شکایت یک خانواده از اتفاق تلخی که برای فرزندشان رخ داده پس از رسیدگی به پرونده اش محروم شد. البته منابع خبری به خبرنگار لحظه اطلاع دادند که ماهیت تجاوز کردن توسط این چهره فوتبالی ثابت نشده اما به خاطر ارائه گزارش ها و ثبت شکایت های مختلف در نهایت تصمیم گرفته می شود که فرد مذکور از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شود.

گفتنی است کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رسیدگی به فساد اخلاقی و مالی در چند مدرسه فوتبال دیگر را هم در دستور کار خود قرار داده و به زودی آرا مربوط به تخلفات این مدارس هم صادر و اعلام خواهد شد.