تصاویر دیده نشده از دربی

به گزارش خبرنگار شبکه لحظه از دربی هشتادوهشتم که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید شامل صحنه های جذابی بود که در این ویدئو تماشا کنید.