تمام افتخارات یحیی که کم کم از او اسطوره می سازد

کارنامه یحیی گل محمدی پر از افتخار و جام قهرمانی است که در تاریخ به ثبت رسیده است.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ کارنامه یحیی گل محمدی در دوران بازی و مربیگری به شرح زیر است:

دوران فوتبال:

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ 1374

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ 75-76

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ 78-77

قهرمانی با پرسپولیس در جام حذفی 78-77

قهرمانی با تیم صبا در سوپرجام کشور 1384

صعود با تیم ملی به جام جهانی 1998

صعود با تیم ملی به جام جهانی 2006

قهرمانی با تیم ملی امید در بازیهای آسیایی 2002

دوران مربیگری:

قهرمانی با ذوب آهن در جام حذفی 94-93

قهرمانی با ذوب آهن در جام حذفی 95-94

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ 99-98

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ 1400-99

قهرمانی با پرسپولیس در سوپرجام 1399

قهرمانی با پرسپولیس در لیگ 1402-1401