تنیس آزاد سینسیناتی | خلاصه بازی جوکوویچ و پویل (یک چهارم نهایی)

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، خلاصه بازی جوکوویچ و پویل در یک چهارم نهایی تنیس آزاد سینسیناتی

در مرحله یک چهارم نهایی تنیس آزاد سینسیناتی، نواک جوکوویچ و لوکاس پویل با هم به رقابت پرداختند.

این بازی با برد جوکوویچ همراه بود و به این ترتیب جوکوویچ در نیمه نهایی به مصاف مدودف خواهد رفت.