جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی توسط FILA اعلام شد

 

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی توسط FILA اعلام شد:

کشتی آزاد:
رضا اطری رتبه دوم وزن 61 کیلوگرم
رحمان عموزاد رتبه اول وزن 65 کیلوگرم
یونس امامی رتبه دوم وزن 74 کیلوگرم
محمد نخودی رتبه دوم وزن 79 کیلوگرم پس از جردن باروز
حسن یزدانی رتبه نخست وزن 86 کیلوگرم (دیوید تیلور در رتبه سوم)
کامران قاسمپور رتبه نخست وزن 92 کیلوگرم (جیدن کاکس در رتبه سوم)
محمدحسین عسکری محمدیان در رتبه ششم وزن 97 کیلوگرم (کایل اسنایدر در رتبه اول)
امیرحسین زارع در رتبه دوم وزن 125 کیلوگرم

* ایران در اوزان 57 و 70 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد