جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی فرنگی اعلام شد

 

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی فرنگی:

پویا دادمرز رتبه هفتم وزن 55 کیلوگرم
مهدی محسن نژاد رتبه دهم وزن 60 کیلوگرم
علیرضا نجاتی رتبه ششم وزن 63 کیلوگرم
محمدرضا گرایی رتبه دوم وزن 67 کیلوگرم
علی ارسلان نماینده ایرانی‌الاصل صربستان رتبه نخست وزن 72 کیلوگرم
ناصر علیزاده رتبه پنجم وزن 87 کیلوگرم
هادی ساروی رتبه سوم وزن 97 کیلوگرم
امین میرزا زاده رتبه سوم وزن 130 کیلوگرم

* ایران در اوزان 72، 77 و 82 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد.