جلسه بدون نتیجه مدیر برنامه بیرانوند با درویش

بیرانوند مدعی شده با ادامه این شرایط و ادامه حضور درویش، او در این تیم کار را دنبال نخواهد کرد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ جلسه میان مدیربرنامه علیرضا بیرانوند و رضا درویش به نتیجه خاصی نرسیده و ظاهرا دلخوری‌هایی نیز بین طرفین ایجاد شده است. بیرانوند مدعی است که برخلاف وعده‌های ابتدای فصل اکنون مدیران تیم به دنبال اجرای تعهدات خود نیستند و در جلسه‌ای که با حضور مدیربرنامه وی نیز برابر رضا درویش صورت گرفته، بحث‌های صمیمانه بین طرفین شکل نگرفته است.

تا جایی که انتقال این بحث‌ها از سوی مدیربرنامه وی به بیرانوند باعث شدت عصبانیت گلر ملی‌پوش پرسپولیس که اکنون در اردوی تیم ملی حاضر است، شده است. در این بین گفته می‌شود ماجرا تا جای شدیدی اکنون بیخ پیدا کرده و گفته می‌شود بیرانوند مدعی شده با ادامه این شرایط و ادامه حضور درویش، او در این تیم کار را دنبال نخواهد کرد.