حذف دوچرخه ملی پوش ایران به دلیل پنچری

ملی پوش دوچرخه سواری به دلیل پنجری نتوانست مسابقه تایم تریل قهرمانی آسیا را به پایان برساند.

به گزارش گروه ورزشی شبکه لحظه؛ در ادامه رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا امروز در ماده تایم تریل انفرادی بانوان، سمیه یزدانی ملی پوش کشورمان به رقابت پرداخت که نتوانست مسابقه را به پایان برساند.

یزدانی در میانه مسابقه با نقص فنی (پنچری) روبرو شد و نتوانست آن را به پایان برساند.

امروز همچنین حسین عسکری به رقابت خواهد پرداخت.

انتهای پیام/