حضور جسی لینگارد در تمرینات الاتفاق عربستان

جسی لینگارد در تمرینات الاتفاق عربستان حاضر شد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ به گزارش فابریتزیو رومانو، جسی لینگارد قرار است برای مدتی زیر نظر استیون جرارد در الاتفاق تمرین کند. لینگارد که هنوز تیم جدید خود را پیدا نکرده، در صورت جلب رضایت جرارد، می‌تواند در انتقالی آزاد به الاتفاق بپیوندد و مسیر هندرسون، واینالدوم و موسی دمبله را طی کند.