حضور ۱۴ کاندیدا در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک تا پایان چهارمین روز

در پایان چهارمین روز از مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام کاندیدای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک، تعداد کاندیداها به ۱۴ نفر رسید.

به گزارش شبکه لحظه ، در پایان چهارمین روز از ثبت‌نام کاندیداها برای شرکت در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک، تعداد کاندیداها به ۱۴ نفر رسید.

در چهارمین روز از مهلت تعیین شده برای ثبت نام در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک، امروز یکشنبه ۲۰ آبان، غفور کارگری برای نایب رییسی مردان، حمید علی صمیمی برای پست‌های نایب رییسی مردان و هیات اجرایی، محمد علی حسین پور برای هیات اجرایی، فاطمه رخشانی و سیما لیموچی برای پست‌های نایب رییسی بانوان و هیات اجرایی ثبت نام کردند.

پیش از این امیر ماندگار فرد برای پست‌های نایب رییسی مردان و بازرس، سید احمد باقری برای نایب رییسی مردان و عضوت در هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، بهروز برجسته برای هیات اجرایی و بازرس، جهانگیر فدایی، محمدرضا مظلومی و فرزاد حیدری برای نایب رییسی مردان و هیات اجرایی، علی کشفیا برای تصدی پست هیات اجرایی، علی اصغر هادی‌زاده برای پست‌های هیات اجرایی و بازرس و سید قاسم قاسمی برای ریاست و بازرس ثبت‌نام کرده بودند.

ثبت‌نام در مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک برای افراد واجد شرایط تا آخر وقت اداری روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان در محل کمیته ملی پارالمپیک در نظر گرفته شده است.

مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک روز شنبه ۲۴ آذر ساعت ۹ صبح در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود.

منبع :خبرگزاری ایسنا