حل شدن مشکل پرداخت حقوق مربیان کشتی از وزارت نفت با مساعدت وزیر ورزش

با مساعدت وزیر ورزش و جوانان مشکل پرداخت حقوق مربیان تیم های ملی کشتی از وزارت نفت در طول مدت حضورشان در اردوهای تیم ملی و رقابتهای بین المللی مرتفع شد.

به گزارش شبکه لحظه:

پس از درخواست مربیان تیم ملی از مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان برای حل این مشکل با توجه به رایزنی های صورت گرفته توسط ایشان، وزارت نفت موافقت خود را برای حل مشکل اعلام کرد تا مربیان تیم های ملی کشتی شاغل در این وزارتخانه بتوانند با بهره گیری از مرخصی با حقوق و مزایا، برنامه های تیم های ملی را برای رقابت های پیش رو از جمله المپیک 2020 توکیو دنبال کنند.