حواشی بازی پرسپولیس و تراکتورسازی

 

 

 

گزارش اختصاصی شبکه لحظه از بازی پرسپولیس و تراکتور که نسبتاً  بازی جنجالی بود که هیچکدام نتوانستند پیروز از مسابقه خارج شوند و در نهایت استادیوم آزادی را با یک امتیاز ترک کردند