خادم:حل مشکلات کشتی/ ارز ثانویه به فدراسیون ها

رئیس فدراسیون کشتی در خصوص برنامه‌های فدراسیون و مشکلات ارزی با وزیر ورزش دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، رییس فدراسیون کشتی پس از دیدار با سلطانی فر گفت: دیدار خوبی بود و من گزارشی از عملکرد تیم های ملی کشتی نوجوانان و جوانان و برنامه های آماده سازی تیم های ملی بزرگسالان و امید برای مسابقات جهانی پیش رو ارایه کردم.

خادم ادامه داد: بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز، برنامه های فدراسیون هم دچار محدودیت هایی شد و هزینه های کشتی بخصوص در بخش اعزام ها را بیشتر از پیش بینی های ما کرده است

رییس فدراسیون کشتی گفت: با کمک و توجه بیشتر  و برای حل این مشکلات، قرار شد  با پیگیری های سلطانی فر و رایزنی با بانک مرکزی، فدراسیون ها نیز از بازار ارز ثانویه برخوردار شوند تا از این طریق در برنامه های آنها بخصوص در بخش کسب سهمیه و حضوری موفق در المپیک آینده وقفه ای ایجاد نشود

خادم ادامه داد: آقای وزیر از موفقیت های کشتی ایران در بازیهای آسیایی قدردانی کرد و امیدوارم پیگیری های وزارتخانه  برای حل شدن بهره مندی فدراسیون های ورزشی از بازار ارز ثانویه  به پیشبرد برنامه های فدراسیون و بخصوص اعزام های برون مرزی کمک بیشتری کند.