خلاصه بازی بسکتبال سن آنتونیواسپرز129 – 112 ساکرامنتوکینگز + فیلم

از سری رقابت های بسکتبال ان بی ای فصل 2019-2020 سن آنتونیواسپرز با نتیجه129- 112 مقابل ساکرامنتوکینگز پیروزی رسید.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، از سری رقابت های بسکتبال ان بی ای فصل 2019-2020 سن آنتونیواسپرز با نتیجه129- 112 مقابل ساکرامنتوکینگز پیروزی رسید.