خلیل‌زاده با پرسپولیس تمدید کرد

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، پس از انجام مذاکرات در ورزهای اخیر درنهایت قرارداد شجاع خلیل‌زاده مدافع تیم پرسپولیس با این تیم برای سه سال دیگر تمدید شد. 

در حالی که خلیل‌زاده با پیشنهادهایی از تیم‌های قطری روبرو شده بود اما درنهایت قراردادش تمدید شد تا همچنان در این تیم بماند. 

منبع: فارس