«دانیال اسماعیلی فر» یک جلسه محروم شد

«دانیال اسماعیلی فر» یک جلسه محروم شد.

به گزارش شبکه ورزشی لحظه؛ فدراسیون فوتبال: در خصوص گزارش واصله علیه دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم پرسپولیس تهران مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیز در حین مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در تاریخ 30/1/1403 در ورزشگاه تختی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به تصاویر موجود از اقدام موضوع گزارش و اظهارات نامبرده در جلسه کمیته انضباطی و نظر به اینکه از سوی این کمیته به موجب دادنامه شماره 1441 مورخ 7/9/1402 بابت اقدام مشابه صورت گرفته توسط امید نورافکن بازیکن تیم سپاهان اصفهان به موجب شکایت مطروحه از سوی باشگاه پرسپولیس این فعل از مصادیق رفتار توهین آمیز محسوب گردیده در نتیجه تخلف انتسابی به دانیال اسماعیلی فر نیز محرز و مسلم تشخیص و مستند به مواد 71 و 112 (بند 5) مقررات انضباطی و با لحاظ ماده 94 این مقررات به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و نیز پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال جریمه نقدی و باشگاه پرسپولیس تهران نیز بلحاظ تحقق مسئولیت تضامنی مستند به ماده 50 مقررات موصوف به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

 

انتهای پیام/