دربی های مهم جهان

در آستانه دربی تهران مروری داشتیم بر مهم ترین دربی های دنیا برای آشنایی با این رقابت ها و رویایی تیم های همشهری این ویدیو را تماشا کنید.

قسمت اول

قسمت دوم