درخشان از نایب رییسی جودو هم استعفا کرد

محمد درخشان با کناره گیری از نایب رییسی فدراسیون جودو به عنوان مشاور عالی فدراسیون جودو، کوراش وجوجیتسو معرفی شد.

به گزارش شبکه لحظه : محمد درخشان که بعد از استعفا از ریاست فدراسیون جودو به دلیل بازنشسته بودن، در اقدامی غیر قانونی از سوی سرپرست فدراسیون به سمت نایب رییسی فدراسیون جودو انتخاب شده بود، از سمت سرپرستی نائب رئیسی فدراسیون هم کناره گیری کرد چرا که قانون بازنشستگی شامل حال نایب رئیس نیز می‌شود.

درخشان بعد از کناره گیری از سمت مذکور از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان مشاور عالی منصوب شد تا هم‌چنان در فدراسیون جودو حضور داشته باشد.

منبع :ایسنا