درخشان پس از استعفا: توطئه‌ای در کار نبود

رئیس مستعفی فدراسیون جودو گفت: برخی از توطئه و نامه به فدراسیون جهانی نوشتند اما هیچ کدام از این حرف ها واقعیت نداشت.

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از ایسنا:

محمد درخشان پس از استعفا گفت: گرچه ناراحتم که از جودو فاصله می‌گیرم اما خوشحالم که در فضای آرام استعفا دادم. همیشه هر کمکی از دستم بربیاید برای جودو انجام می دهم.

وی افزود: هفته گذشته با مسئولان اتحادیه جودوی آسیا و فدراسیون جهانی جلسه داشتم و به آن‌ها گفتم این یک قانون است که در کشور به تصویب رسیده و همه باید از آن تمکین کنند. هر چند برخی از توطئه و نامه به فدراسیون جهانی نوشتند اما هیچ کدام از این حرف ها واقعیت نداشت.