درخواست روسای هیات‌های استانی شنا برای برگزاری مجمع فوری

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، پس از اتفاقاتی که درخصوص واگذاری استخر آزادی به فدراسیون نجات غریق رخ داد تعدادی از روسای هیات های استانی شنا پیرامون موضوع واگذاری اماکن ورزشی بویژه استخرها به بخش خصوصی و یا سایر ارگان‌ها خواستار تشکیل مجمع فوری شدند.

در هفته گذشته موضوعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه استخر قهرمانی آزادی از فدراسیون شنا گرفته و به بخش خصوصی واگذار شود.

منبع:فارس