دشواری های اسکی کوهستان


به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، همه ساله مشتاقان زیادی برای اسکی در کوهستان به صورت گروهی و انفرادی در کوه های مختلف گرد هم می آیند. در این فیلم حال و هوای دو تن از اسکی بازان را برای شما به نمایش گذاشته ایم.

تهیه شده در سرویس ورزشی شبکه لحظه با دوبله اختصاصی: