دو ستاره و یک ایجنت پیش روی درویش

ایجنت سعید صادقی و آل کثیر مشترک است و درویش برای تمدید باید با این مدیر برنامه به توافق برسد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ چند روز قبل بود که ایجنت سعید صادقی در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و در مورد تمدید قرارداد این بازیکن با باشگاه شرایط مالی خود را مطرح کرد. باشگاه پرسپولیس نیز قرار شد با سنجش پیشنهاد مالی این بازیکن، مذاکرات را ادامه دهد.

در همین ارتباط رضا درویش تصمیم دارد در جلسه هیات مدیره باشگاه که طی روزهای آینده برگزار می شود، پیشنهادهای مالی سعید صادقی و چند بازیکن تمدیدی دیگر را مطرح کرده تا در این خصوص مدیران پرسپولیس تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

خبرهای طرفداری حاکی از آن است تا پایان هفته مدیر برنامه های سعید صادقی که اتفاقا ایجنت عیسی آل کثیر هم هست، قرار است با حضور در ساختمان باشگاه و مذاکرات نهایی با رضا درویش تکلیف این دو بازیکن را مشخص کند.

طبیعی است هر دو بازیکن خواهان افزایش رقم قرارداد خود هستند و باید دید این افزایش رقم با رقم موردنظر باشگاه پرسپولیس همخوانی دارد و قرارداد بسته می شود یا باز هم قرار است چانه زنی ها ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/