رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور

جدول رده بندی تیم ها در پایان هفته دوم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش شبکه لحظه وبه نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در رقابت های کشتی آزاد تیم های آرش زین بابل و بیمه رازی بابل صدرنشین گروه های الف و ب هستند در کشتی فرنگی نیز تیم های بیمه رازی اردبیل و سینا صنعت ایذه بعنوان تیم های اول گروه های خود در رده بندی تیمی قرار دارند.
جدول رده بندی تیم های حاضر در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور بر اساس امتیاز مثبت به شرح زیر است:

کشتی فرنگی

گروه A

مقام نام تیم تعداد مسابقه امتیاز تیمی امتیاز فنی امتیاز مثبت
1 بیمه رازی اردبیل 4 8 129 113
2 شهدای مدافع حرم قم 3 2 38 40
3 آنزان پاس ایذه 3 0 0 0
نتایج هفته دوم دور برگشت

08/07/1397

بیمه رازی اردبیل ( 26) با آنزان پاس ایذه ( 0 )

شهدای مدافع حرم قم ( استراحت )

برنامه هفته سوم دور برگشت

15/07/97

آنزان پاس ایذه ( میزبان ) با شهدای مدافع حرم قم ( مهمان )

بیمه رازی اردبیل ( استراحت )

گروه B

مقام نام تیم تعداد مسابقه امتیاز تیمی امتیاز فنی امتیاز مثبت
1 سینا صنعت ایذه 4 8 230 113
2 رعد پدافند البرز 3 2 93 47
3 شهر ما شهرداری مشهد 3 99 44
نتایج هفته دوم

دور برگشت

08/07/1397

سینا صنعت ایذه (25 ) با رعد پدافند البرز( 17 )

شهر ما شهرداری مشهد ( استراحت )

برنامه هفته سوم دور برگشت

15/07/97

رعد پدافند البرز ( میزبان ) شهر ما شهرداری مشهد ( مهمان )

سینا صنعت ایذه ( استراحت )

کشتی آزاد

گروه A

مقام نام تیم تعداد مسابقه امتیاز تیمی امتیاز فنی امتیاز مثبت
1 بیمه رازی بابل 4 6 224 95
2 راه و شهر سازی گلستان 3 2 135 52
3 رعد پدافند کرمانشاه 3 2 122 47
نتایج هفته اول دور برگشت

01/07/1397

بیمه رازی بابل ( 29 ) با رعد پدافند کرمانشاه ( 9 )

راه و شهر سازی گلستان ( استراحت )

برنامه هفته سوم دور برگشت

15/07/97

رعد پدافند کرمانشاه ( میزبان ) با راه وشهر سازی گلستان ( مهمان)

بیمه رازی بابل ( استراحت )

گروه B

مقام نام تیم تعداد مسابقه امتیاز تیمی امتیاز فنی امتیاز مثبت
1 آرش زین بابل 3 4 151 70
2 پاس ستارگان ساری 4 2 124 66
3 پتروشیمی بهشهر 3 4 93 57
نتایج هفته دوم دور برگشت

08/07/1397

پاس ستارگان ساری ( 10) با آرش زین بابل ( 28 )

پتروشیمی بهشهر ( استارحت )

برنامه هفته سوم دور برگشت

15/07/97

آرش زین بابل ( میزبان ) با پتروشیمی بهشهر ( مهمان )

ستارگان ساری ( استراحت )