رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور

اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه های الف، ب و ج معرفی شدند.

به گزارش لحظه و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کشتی، اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور به شرح زیر است:

کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گروه الف، 5 و 6 آبان ماه سالن ورزشی انقلاب کرج:
تقی اکبرنژاد – اسماعیل پلویی-  مهدی برائتی

کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گروه ب، 26 و 27 مهرماه سالن 1200 نفری سریش آباد کردستان:
مسعود واحدی- عباس حاجی کناری- اکبر بهتری

کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گروه ج، 26 و 27 مهرماه سالن البرز شرقی شاهرود:
علی شکری پور- صادق گودرزی- رسول دهقان نژاد