رمضانی : آیا برای نورافکن اتفاق بدی در راهرو افتاده؟ من چیزی نمی دانم

این مسائل بارها در فوتبال اتفاق می افتد و نباید به چیزی دامن بزنیم. از طرف دیگر استقلال و سپاهان بارها باهم دیدار کردند و بازهم بازی می کنند و اینها جزو زیبایی های فوتبال است.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،سعید رمضانی سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران گفت : باید بگویم که یک بازی انجام شد و با همه اتفاقاتش تمام شد و رفت. اگر اتفاقی علیه یک تیم و به سود یک تیم دیگر رخ داده نیز تمام شده و رفته و نتیجه دیگر برنمی گردد. این مسائل بارها در فوتبال اتفاق می افتد و نباید به چیزی دامن بزنیم. از طرف دیگر استقلال و سپاهان بارها باهم دیدار کردند و بازهم بازی می کنند و اینها جزو زیبایی های فوتبال است. پس نباید به حواشی دامن بزنیم و به نظرم این اتفاقات باید تمام شود.

وی افزود : من قبلا هم گفتم که درباره رفتار و کردار امید نورافکن هیچ بحثی ندارم و اصلا به کسی ربطی ندارد که چطور می‌خواهد زندگی کند اما در عرف ما یک مساله هست به نام احترام به بزرگتر. همیشه به همه می‌گویم که باید احترام بزرگ تر را نگه داریم. حتی اگر بزرگتر اشتباه هم بکند،‌باید احترامش را نگه داشت و بعدا در خلوت با او صحبت کرد. این رفتارهای برای آینده خود نورافکن ضرر دارد.تا زمانی که من در راهروی ورزشگاه بودم هیچ اتفاق و درگیری پیش نیامد و واقعا نمی دانم منظور سپاهانی ها چیست. ایا برای نورافکن اتفاق بدی در راهرو افتاده؟ من چیزی نمی دانم.

سعید رمضانی : قائدی مصدوم است شاید بازی نکند

سعید رمضانی : وضعیت یزدانی و غلامی پنج شنبه مشخص می شود

سعید رمضانی : در حق استقلال و هوادارانش اجحاف نکنید