روسیه به دنبال انجام بازی برگشت با ایران

روسیه به دنبال مذاکره با ایران است تا بازی برگشت را در یکی از شهرهای روسیه و در فصل پاییز برگزار کند.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ دبیرکل فدراسیون فوتبال روسیه گفت : خیلی خوشحالم که بازی با ایران برگزار شد و این دیدار انتظارات را برآورده کرد. با این حال کیفیت تیم باید توسط سرمربی تیم ارزیابی شود.

روسیه به دنبال مذاکره با ایران است تا بازی برگشت را در یکی از شهرهای روسیه و در فصل پاییز برگزار کند.

انتهای پیام /