زمان تمرین تیم ملی اعلام شد

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، بازیکنان تيم ملی امروز هم تمرينات خود را از ساعت 16 آغاز خواهد کرد.
تیم ملی امروز تمرينات خود را از ساعت 16 در زمين تمرين پژوهشگاه نفت آغاز می کند و رسانه های گروهی که قصد حضور و تهيه خبر و مصاحبه با بازیکنان تيم ملی را دارند می بایست 30 دقیقه پیش از آغاز در محل تمرينات حضور داشته باشند.
لازم به توضيح است کل مدت زمان تمرين امروز برای حضور رسانه ها باز است.