سرخ پوشان: برای برد می رویم

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس این هفته برای حضور در شهرآورد تهران دنبال شد.

گزارش اختصاصی کسری احراری را از تمرینات سرخ پوشان پایتخت اینجا تماشا کنید