سرپرست دبیری و نایب رئیس مردان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، بر اساس احکام صادره از سوی مهران تیشه گران رئیس فدراسیون، علی دانشمندفرد به عنوان سرپرست امور دبیری و مسعود فراهانی طجر به عنوان سرپرست امور نایب رئیسی آقایان فدراسیون منصوب شدند.

در حکم سرپرست دبیری آمده است:

نظر به تعهد، تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان “سرپرست امور دبیری فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان” منصوب می‌گردید. امید است در مسئولیت جدید در خدمت به جامعه بزرگ ورزش موفق و موید باشید.

در بخشی از حکم مسعود فراهانی طجر نیز آمده است:

نظر به تعهد، تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان “سرپرست امور نایب رئیسی آقایان فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان” منصوب می‌گردید.

منبع: فارس