سیاست ژنرال برای غایبان اردوی تیم‌ملی

سرمربی تیم ملی برای بازی دوستانه با روسیه و کنیا سردار آزمون را دعوت کرده بود اما مهاجم تیم ملی ترجیح داد در این اردو همراه تیم ملی نباشد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ در ادامه حضور او در سالن والیبال و هم چنین سالن نگهداری اسب‌هایش موجب شد تا خیلی‌ها اینطور قضاوت کنند، سردار آزمون رسیدگی به تفریحات شخصی را به بودن در کنار تیم ملی ترجیح داده است.

در اینباره امیر قلعه نویی در کنفرانس خبری بعد از بازی با روسیه هم صحبت کرده است. برخی می‌گویند، چون امیر قلعه نویی دردوران حضور در تیم سپاهان به سردار آزمون بازی نداد، این بازیکن مایل نیست برای تیم ملی با مربیگری امیر قلعه نویی بازی کند. البته سردار آزمون در اینباره صحبت کرده است و مشخص شد، چنین نیتی نداشته باشد.

به هر صورت سرمربی تیم ملی تصمیم دارد، برای اردوی بعدی تیم ملی هم سردار آزمون و سامان قدوس را دعوت کند. چنانچه این 2 بازیکن باز هم به این دعوت پاسخ منفی دهند آنوقت برای همیشه از اردوی تیم ملی خط خواهند خورد