شكوري طبق اساسنامه نمي تواند دبيركل فدراسيون شود

محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال بالاخره به خاطر بازنشستگی از سمت خود استعفا داد. مهدی تاج هم بعد از موافقت با استعفای یار دیرینه خود، ابراهیم شکوری که مدرک دکتری هم دارد به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون منصوب کرد. منتهی در این فعل و انفعال به نظر می رسد که قوانین اساسنامه که تمام اقدامات فدراسیون باید منطبق با آن باشد مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش لحظه، در بند 2-3 ماده 60 اساسنامه فدراسیون فوتبال که مربوط به دبیرکل است به صراحت نوشته شده:« دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مدیریت که حداقل 5 سال آن در ورزش بوده باشد»

به این ترتیب به نظر می رسد که در انتخاب شکوری تخلف اشکار اساسنامه ای اتفاق افتاده است. او که متولد سال 1362 است 35 ساله است و 10 سال سابقه مدیریتی را هم ندارد و از همین حالا کاملا مشخص است که تحت هیچ شرایطی نمی تواند به صورت رسمی به عنوان دبیرکلی فدراسیون فوتبال برسد.

از انجایی که امضای تمامی مکاتبات فدراسیون فوتبال باید توسط دبیرکل انجام شود، ابراهیم شکوری با اینکه عنوان سرپرستی دبیرکلی را یدک می کشد اما همان طور که اشاره شد او طبق اساسنامه نمی تواند دبیرکل فدراسیون شود و قطعا در اینده فوتبال یک دبیرکل جدید را بر راس کار خواهد دید.

نکته دیگر انتخاب ابراهیم شکوری هم این است که کاملا مشخص است در شرایط کنونی مهدی تاج در نقطه مقابل وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است. اگر غیر از این بود همین حالا دبیرکل جدید را با هماهنگی وزیر ورز انتخاب و معرفی می کرد.