صابونچی سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی شد

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی در حکمی رضا صابونچی از اساتید تربیت بدنی را به عنوان سرپرست فدراسیون قایقرانی منصوب کرد.

رضا صابونچی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی است و ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد را در کارنامه اش دارد.

او به عنوان چهره ای ورزشی و دانشگاهی سابقه ریاست اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد بروجرد و ریاست کمیسیون آموزش و برنامه ریزی فرهنگی را در کارنامه اش دارد. عضویت در شورای راهبردی ورزش استان لرستان نیز از دیگر سوابق کاری وی به حساب می آید.

در این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر رضا صابونچی
باتوجه به تخصص و تجربه جنابعالی و در اجرای ماده 16 اساسنامه فدراسیون های ورزشی و بر اساس چارت جدید فدراسیون به سمت سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب می گردید.
ضمن آرزوی توفیق روز افزون حضرتعالی، شایسته است با پیش بینی تمهیدات لازم و هماهنگی با امور دبیری فدراسیون قایقرانی در جهت تحقق اهداف برنامه محور فدراسیون قایقرانی اهتمام ویژه معمول فرمائید.
علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی

منبع: فارس