صفحات اول روزنامه های ورزشی انگلستان در تاریخ ۱۳ مرداد (۳ آگوست)

روزنامه های امروز انگلیس به مسائل مختلفی پرداختند.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، صفحات اول نشریات ورزشی انگلیس:

استار اسپورت

تایمز اسپورت

گاردین اسپورت

انتهای پیام/