صندلی‌های نیوکمپ برای یادگاری به فروش می‌رسند!

عملیاتی شدن این ایده همزمان با شروع عملیات نوسازی نیوکمپ دور از ذهن نیست.

به گزارش گروه ورزشی شبکه لحظه؛ به ادعای اشرف بن‌عیاد، باشگاه بارسلونا در نظر دارد تا بخش‌هایی از صندلی‌های ورزشگاه نیوکمپ را به اعضایی که می‌خواهند این صندلی‌ها را برای حفظ خاطرات این ورزشگاه در اختیار داشته باشند بفروشد. البته این مسئله هنوز به صورت عملیاتی انجام نشده است و تنها ایده آن ارائه شده است اما با توجه به اینکه حضور بارسلونا در مونتجوئیک، هر فصل ضرری بالغ بر ۹۰ میلیون یورو برای کاتالان‌ها در پی دارد، عملیاتی شدن این ایده همزمان با شروع عملیات نوسازی نیوکمپ دور از ذهن نیست.